KLOKTEJ.TO BIOINOVA Bi-CoV® SELF je česká samoodběrová sada založená na neinvazivním odběru biologického materiálu z přední části nosu nebo z ústní dutiny vsáknutím slin do vloženého tamponu

Tato sada byla vyvinuta českou biotechnologickou společností BIOINOVA a.s., se sídlem v Praze, která se zaměřuje na výzkum a vývoj moderní buněčné terapie. Vyvíjí léčebné přípravky na základě kmenových a jiných buněk získaných z kostní dřeně a tukové tkáně. Jejich bezpečnost a účinnost pak hodnotí v preklinických a posléze v klinických studiích. Léčebné přípravky společnost testuje také v kombinaci s komerčně dostupnými i vlastními biomateriály ve snaze rozvíjet další směry v oblasti regenerativní medicíny. Dále se BIOINOVA věnuje i komerčnímu využití buněčných přípravků v oborech, které nevyžadují klinické studie.

kloktejto-bioinova-bicov-001

Samoodběrová souprava slouží k neinvazivnímu odběru biologického materiálu z přední části nosu nebo z ústní dutiny vsáknutím slin do vloženého tamponu a následnému transportu vzorku do laboratoře za účelem PCR diagnostiky. Alternativně lze biologický materiál odebrat i výtěrem z nosohltanu / orofaryngu. Odběrový, resp. transportní roztok v soupravě zabezpečuje postupnou dekompozici virových partikulí, uvolnění nukleových kyselin (RNA) do roztoku a jejich ochranu před degradací. V diagnostické laboratoři není nutné provádět RNA izolaci, vzorek je již připravený pro analýzu pomocí PCR.

210831-bioinova-navod-01

Kontaktujte nás pro více informací