Jsme ANILO TRADE SE, česká obchodní společnost se 100% českým kapitálem. Zajišťujeme služby a produkty KLOKTEJ.TO a NASLIN.TO a vedle toho i vlastní výrobu dezinfekčních prostředků DISIN.

Na vývoji a výrobě unikátních a účelových dezinfekcí a dezinfekčních prostředků spolupracujeme s předními českými výzkumnými laboratořemi a vysokými školami (MENDELOVA UNIVERZITA Brno, VŠCHT Praha).

Naše projekty

Jsme součástí finanční skupiny ANILO FINN a.s. která působí jako start-up inkubátor a jejímž hlavním posláním a náplní je zavádění nových podnikatelských projektů do života. Jak už to tak bývá ne všechno se vždy podaří, ale budeme usilovně pracovat na tom, aby tento projekt přinesl našim klientům to, co od něj očekávají - kvalitní službu a kvalitní produkt.

Některé projekty našich sesterských společností ve skupině ANILO FINN a.s.

 

Kontaktujte nás pro více informací